Från och med början av juli i år kan de med hus som värms upp på gas eller el söka bidrag för energieffektivisering. Det handlar om allt från att installera värmepump till att ansluta huset till fjärrvärmenätet. Eller att isolera med med rätt tilläggsisolering förstås, hälsar Joakim Jönsson, Key Account Manager på iCell som producerar och levererar klimatsmart cellulosa isolering, ett naturligt organiskt material. Man kan ansöka om bidrag för materialkostnader, men inte för arbetskostnad. Det innebär dock att ROT-avdraget också är aktuellt.

– Den senaste vinterns höga energipriser har varit en stor och kännbar utmaning för många av oss. Småhusbidraget ska ses som ett komplement till elprisstöden för att på kort och lång sikt effektivisera och minska småhusbeståndets el- och gasbehov och på så sätt göra de som bor i småhus bättre rustade inför eventuella framtida utmaningar. Ett minskat gas- och elbehov inom småhusbeståndet kommer också bidra positivt till övergången till ett fossilfritt energisystem, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

För att ha rätt till bidraget måste du äga och bo i huset som ansökan gäller. Det kan sedan uppgå till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, och maximalt 30 000 kronor per beviljad ansökan.

En småhusägare som gör åtgärder både i värmesystemet och i klimatskärmen kan få upp till 60.000 kronor, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Källa: https://www.byggahus.se/nu-kan-du-soka-bidrag-for-energieffektivisering-av-huset