Svamp hör vanligtvis hösten till, men hos företaget MycoMine ser man med tillförsikt fram emot våren och det nya året. MycoMine är ett svenskt bolag som bryter ner och återvinner miljögifter med hjälp av svamp och med 2023 i ryggen känner bolagets vd Magnus Ivarsson gott hopp inför 2024.
– 2023 var ett mycket bra år för MycoMine. Vi genomförde en pilotstudie i Ytterby gruva tillsammans med Fortifikationsverket där vi visade på nästintill total nedbrytning av all olja i det förorenade vattnet. Vår innovation vann priser, bland annat det åtråvärda Fungi is Future Award som är lite som att vinna en Oscar inom svamp. Och nu går vi in i nya spännande projekt.

Under våren ska MycoMine installera en pilot hos raffinaderiet Nynäs AB i Nynäshamn. Syftet är att undersöka hur svamp kan bryta ned oljeförorenade  jordmassor.
– Det här är ett jätteviktigt projekt då vi får möjlighet att utveckla vårt reningsverk MycoCube för hantering av fasta substanser också. Det breddar användningsområdet för vår produkt och nästa steg blir att rena förorenade jordar, säger MycoMines tekniska chef Kristoffer Palmgren.

Med ekonomiskt stöd från Vinnova drar MycoMine även i gång ett utvecklingsprojekt under 2024 som innefattar nedbrytning av pfas – en grupp konstgjorda molekyler som används i allt från brandskum till textilier och som har hög benägenhet att tas upp i kroppen och utgöra en hälsorisk.  Det finns idag inga tillförlitliga metoder som klarar av att bryta ned pfas-molekylerna och därför går de under namnet ”the forever chemicals”.
– Stödet från Vinnova ger oss en möjlighet att inte bara visa bredden på vår produkt och kapacitet utan även svampars roll som planetens mest effektiva renhållningsarbetare. Utöver naturligt förekommande ämnen kan de uppenbarligen bryta ned farliga föroreningar som vi människor skapat, säger bolagets CFO Björn Ohlsén.

Magnus Ivarsson fyller i.
– Priset vi vann antyder att svamp är framtiden och att vi befinner oss i den absoluta framkanten, och där ska vi förbli. Genom att lära oss utnyttja svampars fulla potential kan vi ta oss an framtidens stora utmaningar, både när det gäller befintliga som pågående miljöskulder.

Kontakt och mer information
Magnus Ivarsson
Email: magnus.ivarsson@mycomine.se
Tel: +46 70 2428687
www.mycomine.se

Om MycoMine
MycoMine är ett sustain tech-bolag som tillhandahåller gröna och hållbara lösningar för nedbrytning och återvinning av miljögifter. Vårt portabla och biologiskt baserade reningverk MycoCube är kostnadseffektivt och reducerar kunders klimatavtryck.