– Det är så roligt att vi klättrar i miljörankingen igen och nu för sjunde året i rad är med på tio-i-topp-listan över Sveriges bästa miljökommuner. Det är ett kraftfullt betyg på att våra ambitiösa mål spelar roll, säger Therese Metz, kommunalråd (mp) med särskilt ansvar för miljö- och klimatfrågor.

Kommunrankningen Sveriges miljöbästa kommun genomförs varje år av tidningen Aktuell Hållbarhet. Syftet är att mäta kommunernas ambition och aktivitet på miljöområdet. Rankningen består av en nyligen genomförd enkät där 83 procent av kommunerna har svarat på 21 frågor och tre följdfrågor som rör allt från transporter till livsmedel, stadsplanering och koldioxidbudgetar.
Resultatet från enkäten räknas ihop med aktuella data från flera olika externa källor, bland annat Vattenmyndigheten, SCB, SKR, Boverket, Miljöfordon Sverige och Avfall Sverige.
Gävle har placerat sig i den absoluta sverigetoppen varje år sedan 2016. I år kammade Gävle hem tredjeplatsen i kategorin Större städer och kommuner nära större stad.

– I vår kommun finns en kultur där hållbarhetsfrågan är viktig och de goda exemplen på miljöarbete finns i alla våra bolag, sektorer och förbund. Det gör mig stolt, säger Bodil Dürebrandt, hållbarhetsutvecklare Gävle kommun.

Miljöstrategiska programmets högt satta mål för att minska klimatpåverkan lyfter hon fram som en viktig framgångfaktor. Till exempel har Gävle kommun både en biogasanläggning, tankstation för biogas, en utbyggd el-laddinfrastruktur och sätter upp solceller på taken. Stadsdelar byggs hållbart med mobilitetshubbar och nya cykelvägar byggs. Kommunen satsar på återbruk och ökad cirkularitet och arbetar klimatanpassningsåtgärder ur ett helhetsarbete.

– Vi har också ett framstående arbete med lärande för hållbar utveckling och hela 79% hållbarhetscertifierade skolor och förskolor, samt 52% ekologiska livsmedel. Vi är årets raket i rankingen av andel ekologisk mat i kommunerna, säger Bodil Dürebrandt.

– När engagerade medarbetare, ambitiösa företag och fantastiska eldsjälar strävar mot gemensamma mål gör vi skillnad tillsammans. Nu gäller det att öka takten i vårt arbete så att klimatutsläppen minskar i snabbare takt, säger Therese Metz.

Bakgrund
När det första miljöstrategiska programmet beslutades av kommunfullmäktige 2013, låg Gävle kommun på plats 69 av Sveriges 290 kommuner. Sedan 2016 har vi placerat oss bland de tio främsta kommunerna varje år. I Aktuell hållbarhets årliga ranking av Sveriges bästa miljökommuner har Gävle de senaste åren fått följande placeringar:
2022   5
2021   6
2020   2
2019   3
2018   2
2017   2
2016   6

Läs hela artikeln på https://www.gavle.se/kommunens-service/gavle-ar-femte-basta-miljokommun-i-sverige/