I mars skickade Högskolan i Gävle, tillsammans med åtta andra europeiska lärosäten, in ansökan om att gemensamt få bilda ett nytt Europauniversitet, vid namn EU GREEN. Nu har EU-kommissionen meddelat att ansökan beviljas.

– Ett mycket positivt besked! Inte bara för Högskolan utan för hela Gävleborg och Sverige. Samarbetet innebär att vi ytterligare positionerar våra utbildningar och forskning på en internationell arena. Det ger även större möjligheter att samverka och våra studenter får hela Europauniversitetet som sitt campus, säger Ylva Fältholm, rektor vid Högskolan i Gävle.

EU GREEN är ett samarbete mellan nio lärosäten för högre utbildning, från nio europeiska länder: Sverige, Frankrike, Irland, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien och Tyskland.

Tillsammans ska lärosätena utveckla en modell för internationellt samarbete med starkt fokus på social delaktighet samt den gröna och digitala omställningen som är viktiga faktorer för långsiktig hållbarhet. En annan central del är utveckling av tvärvetenskaplig forskning och undervisning då studenterna får tillgång till de olika lärosätenas utbildningsutbud och pågående forskning.

Högskolan i Gävle är det enda lärosätet i Sverige inom Europauniversitetet EU GREEN.

– Samarbetet innebär att studenter, forskare och anställda får nya möjligheter att studera och arbeta internationellt samtidigt som kvaliteten i den högre utbildningen i Europa stärks, säger Ylva Fältholm.

EU-kommissionen finansierar uppbyggnaden av Europauniversitetet med 14,4 miljoner euro (närmare 152 miljoner kronor) under fyra år. Pengarna kommer från det så kallade Erasmus+-programmet.

Syftet med Europauniversiteten är att främja gemensamma europeiska värden och driva på för att stärka kvaliteten inom den högre utbildningen i EU.

Idag finns det 44 Europauniversitet som totalt omfattar 340 lärosäten, varav 13 svenska universitet och högskolor. Sverige är ett av de mest framgångsrika länderna sett till både antal och andel universitet och högskolor som ingår i satsningen. Högskolan i Gävle är tillsammans med Högskolan i Skövde de enda högskolorna som deltar i Europauniversitet.

Text: Stina Lilja

Mer info på https://hig.se/5.28eb2a1f181ed6a4b455c36e.html