Huvudteman för WCTE 2023 är trämekanik och träkonstruktioner, hållbarhet och träets roll som ett attraktivt och miljövänligt material, återvinning, återanvändning och optimal användning av byggmaterial.
– Den här veckan är vi här tillsammans tillsammans med Paper Province och Busines Sweden, berättar Joakim Jönsson, Key Account Manager på iCell. Arrangörerna lägger stor vikt vid forskning och utforskning inom trämekanik och träkonstruktioner så det passar oss som hand i handsken att vara med här. Återvinning, återanvändning och optimal användning av material är viktiga ämnen som diskuteras här hela tiden.

Mässan fokuserar på hållbarhet och träets roll som ett attraktivt och miljövänligt material som kan beaktas av alla aktörer inom byggsektorn, från användare till yrkesverksamma som arkitekter, ingenjörer, producenter och byggföretag.

För mer information se https://wcte2023.org