På senare år har staden blivit allt viktigare för den biologiska mångfalden eftersom städerna breder ut sig på naturens bekostnad. Både bland rikets miljömål och Göteborgs lokala miljömål finns “Ett rikt djur- och växtliv” noga specificerat. Den tätortsnära naturen ska värnas och göras tillgänglig för människan. 
Av den anledning ska Stadskupan Sverige under de kommande tre åren genomföra en rad åtgärder för att främja biologisk mångfald. Området som kommer att få en ny levande flora och fauna är ett industriområde i Sävenäs. Initiativtagare till projektet är Malin Goldkuhl, vd och Sam Niknam affärsutvecklare och grundare av Stadskupan. Göteborgs Stad förvaltar marken på området och står som ägare av projektet. 
– Vi ser detta som ett första steg i att omvandla asfalt och betong i industriområden i Göteborg till områden som blomstrar av liv och biologisk mångfald, säger Sam Niknam. 

Kom till av en slump 
Det var när Sam och Malin tog en lunchpromenad längst Säveån som idén väcktes. Området var vackert, men fullt av skräp och invasiva arter. De såg potential att skapa mer variation och öka den biologiska mångfalden. Besöket mynnade därmed ut i en förstudie som lämnades in till Naturvårdsverket. Förstudien bestod av en inventering som genomfördes av biolog Tobias Federsel på Melica Göna Konsulter. De resultat som framkom av inventeringen ligger till grund för projektet som nu ska sjösättas. 

Även en social dimension 
I projektet kommer även det arbetsintegrerade kooperativet Vägen Ut! att delta. Stadskupan och Vägen Ut! samarbetar redan idag då de bygger höljen till bikupor. Nu kommer de även att vara med när det praktiska arbetet drar igång på plats. 
– Det känns självklart att involvera ett socialt företag i detta projekt. Vi vill verka för såväl ekologisk som social hållbarhet, berättar Malin på Stadskupan. 
Gunilla Klingensjö, vd på Vägen Ut! håller med. Det är en jättefin möjlighet för de som arbetstränar hos oss, menar hon. 

Vill du veta mera, kontakta presskontakt: 
Malin Goldkuhl, vd 
malin@stadskupan.se 
Tel: 0708- 44 77 61
https://www.stadskupan.se

Stadskupan AB 
Stadskupan arbetar med hållbarhetsfrågor och finns idag etablerade i Göteborg och Halmstad. Förutom projekt för biologisk mångfald, har Stadskupan en arbetsträningsverksamhet, samt håller föreläsningar och events om bin, biologisk mångfald och honung. 

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.