Portföljen består av 23 projekt i Sverige och två projekt i Norge, inom elområdena SE2, SE3, SE4 och NO2. Avtalet innebär att Hydro Rein och IOWN inleder ett långsiktigt partnerskap om utveckling av projekten, som kommer att ägas till 80 procent av Hydro Rein och 20 procent av IOWN.

Projekten är i tidig utvecklingsfas med ett betydande antal markägaravtal redan slutna. Hydro Rein och IOWN ska nu i samarbete vidareutveckla projekten i nära dialog med berörda kommuner, markägare och lokalsamhällen. De två partnerna har en ambition att göra de första investeringarna före 2030.

– Vi är övertygade om att den omfattande elektrifieringen av samhället framför oss kräver starka samarbeten mellan olika aktörer som bidrar med sin expertis till projekten. Hydro Rein har ett ägarperspektiv som vi uppskattar och delar. Hydro Reins starka koppling till kraftintensiv industri, kombinerat med IOWN:s expertis inom utveckling av landbaserade vindkraftsprojekt, utgör en stark allians för framtiden inom produktion av förnybar energi. Vi på IOWN är mycket stolta och glada över att samarbeta med Hydro Rein, säger Richard Larsson, chef för IOWN i Norden.

– Det gläder oss mycket att inleda ett samarbete med IOWN och säkra en stor portfölj med vindkraftsprojekt i Sverige och Norge. Förvärvet är i linje med Hydro Reins strategi att satsa på projekt i tidig utvecklingsfas på våra kärnmarknader. IOWN har ett kompetent team med lång erfarenhet av vindkraftsutveckling i Norden som komplementerar oss mycket väl, säger Olivier Girardot, VD på Hydro Rein.

– Med sin långa historia och erfarenhet som kraftproducent och starka fokus på hållbarhet och lokal förankring kommer Hydro Rein bli en perfekt partner till IOWN under både utveckling, byggnation och drift, säger Gustav Grumert, projektchef för IOWN i Norden.

Förnybar energi till industrin

De nya projekten har en potentiell årsproduktion på upp till 7,6 TWh, vilket innebär ett betydande bidrag till industrins energiomställning och en förbättrad kraftbalans i Sverige och Norge.

– Industrin är i stort behov av mer energi. Med den här projektportföljen kan Hydro Rein bidra till elektrifieringen av befintlig industri och utvecklingen av nya gröna industrisatsningar, både i Sverige och Norge. Vi befäster vår position som en ledande leverantör av förnybara energilösningar för en mer hållbar industri, säger Olivier Girardot.

I såväl Sverige som Norge finns ett stort behov av mer förnybar energi. Sverige har som mål att 100 procent av elproduktionen ska vara fossilfri år 2040. I Norge har Energikommissionen presenterat en ambition om 40 TWh ny energiproduktion till år 2030.

Sedan tidigare har Hydro Rein 1 050 MW under utveckling i Sverige. Stor-Skälsjön, ett gemensamt projekt av Hydro Rein och Eolus, närmar sig färdigställande och driftsättning. I Norge har Hydro Rein vind- och solprojekt på tillsamman cirka 700 MW.

IOWN bedriver verksamhet i Norden och USA med omfattande projektutveckling, konstruktion och förvaltning av förnybara energiprojekt som inkluderar storskalig landbaserad vindkraft, solkraft och energilagring i batterier. IOWN har från förr ett portföljsamarbete med Eolus i USA.

Hållbarhet och lokal förankring

Hydro Rein och IOWN arbetar för att utveckla projekt med minsta möjliga naturpåverkan. Målet är att utveckla förnybar energiproduktion med nettonoll förlust av värdefull natur. Det möjliggörs genom omsorgsfull planläggning, ett utförande som tar hänsyn till biologisk mångfald och landskapet samt återställning av natur i de fall ingrepp inte kan undvikas.

Hydro Rein och IOWN baserar all utveckling på en nära dialog med berörda kommuner och lokalsamhällen i alla utvecklingssteg. Ambitionen är att kvarstå som långsiktiga ägare av projekten.


Kontakt och mer information
Hans Gunnervall
hans.gunnervall@iownrenewable.com
 

Om IOWN Energy

IOWN Energy är en svenskägd företagsgrupp inom förnyelsebar energi med verksamhet i USA, Sverige och Norge. Genom att koppla utvecklingsexpertis och finansiering med projekt för förnybar energi, byggs allianser mellan markägarna, projektutvecklarna, investerarna och lokalsamhället. IOWN arbetar med vindkraft, solkraft och energilagring.
https://www.iownenergy.se

Om Hydro Rein

Hydro Rein är en ledande leverantör av förnybar energi till industrin. I Sverige har Hydro Rein en portfölj med 35 sol- och vindkraftsprojekt samt energilösningar under utveckling. Hydro Rein startades av Norsk Hydro för att hjälpa industrier att minska sin klimatpåverkan. Hydro är ett globalt aluminium- och energiföretag som strävar efter en hållbar framtid. Hydro Rein bygger nu vidare på Hydros mer än hundra år långa erfarenhet.
https://www.hydro.com

 

 

Bildtext: Representanter från ledningen för IOWN Energy och Hydro Rein sida vid sida för att markera det nya partnerskapet mellan företagen. Foto: Herman Skjølsvik/Hydro.