Vad gör ert företag och vilka är era affärsområden?
– Vi utvecklar produkter för klotterborttagning av byggnader, fordon som tåg och bussar, samt klotterskydd som skyddar ytorna och underlättar klottersaneringen, under varumärket OFF Anti Graffiti System. Sedan var vi produkter för fasadtvätt och impregnering av byggnader och broar (BCS, Building Cleaning System).
Vi har även produkter för brand, special – och Industrisanering och produkter för rengöring av lastbilar, buss och tåg (SPS, Special Products) och biologisk luktsanering (Fresh Air).
Samt produktserien GreenLine som samlar våra mest miljövänliga produkter som blivit märkta med t.ex. Svanen och Bra Miljöval.

Vad betyder stödet från Ahlgrens Donationsfond för er verksamhet?
– Stödet hade stor betydelse vid framtagande och godkännanden av produkter i Greenline, då dessa tester och godkännanden är kostsamma.

Hur ser framtidsplanerna ut?
– Vi jobbar med att utveckla fler produkter för Greenline, vilket innebär fler produkter som skall miljöklassas. Vårt mål är att fortsätta öka försäljningen utomlands. Vi önskar att exporten ökat snabbare då det kostar mycket med godkännanden, marknadsföring och resor.

Namn: Magnus Söderholm
Ålder: 56
Titel: VD
Hemsida: mpei.se


Fakta om Ahlgrenska Donationsfonden
• Lanserades 2014 efter en donation av Robert och Anita Ahlgren. Fonden har idag ett sammanlagt värde på cirka 60 miljoner kronor och är en av regionens större.
• I och med detta anslag har fonden delat ut närmare sju miljoner kronor till 38 av länets företag inom vitt skilda branscher.
• Familjen Ahlgrens anda var viktig för bildandet av donationsfonden. Familjen var entreprenörer som inte gjorde som alla andra. Deras vilja var också att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa befintliga arbetstillfällen på hemorten och som satsar för att växa.
• Fonden verkar inom Gävleborg. Såväl enskilda personer som institutioner (företag och organisationer) är välkomna att söka.
Årets ansökningar skall vara inne senast 31 oktober.

För mer information om Ahlgrenska Donationsfonden kontakta
Peter Candell
Ordförande
Mobil: 070-674 12 44

Ove Anonsen
Styrelsemedlem och initiativtagare till fonden
Mobil: 070-317 74 15

Hemsida och information om ansökan: https://ahlgrensdonationsfond.se

Bildtext: Magnus Söderholm, MPE International AB med diplomerat stöd från Ahlgrens Donationsfond.