När eCarExpo fyller Friends Arena i Stockholm igen med elbilar, laddelektronik och kunskapsseminarier, är det sex år sedan den första elbilsmässan för bransch och konsumenter arrangerades i Sverige. Under de åren har intresset och den positiva bilden av elbilar växt markant, särskilt i storstäderna.

Men för första gången avviker den positiva trenden, särskilt i Stockholm, enligt den attitydundersökning som eCarExpo låtit genomföra på 1500 bilister sedan 2017.

– I takt med att kunskapen och erfarenheterna av elbilar och laddning ökar, så ser vi att storstädernas attityder inte är lika euforiska i årets mätning, vi noterar en minskning med nära 10 procentenheter, även om nedgången är något mindre i Stockholm, förklarar Rikard Lundberg, vd för undersökningsföretaget Mejsel, som utförde mätningarna under hösten 2021.

Det som tydligast sticker ut är stockholmarnas starka kritik mot laddinfrastrukturen i huvudstaden. En stor majoritet, 72% av de tillfrågade stockholmsbilisterna, tycker att tillgängligheten för elbilsladdning är för dålig i staden. Det är för få laddstationer, de ligger för långt bort, är för dåligt fungerande eller det är trängsel till laddningen.  Det är 15 procentenheter fler än i förra mätningen 2019.

En förklaring kan vara att antalet flerfamiljshus är fler men har otillräcklig laddanslutning, att hemmaladdning därför blir mer begränsad, och att utbyggnaden av laddstationer går för sakta både där och på allmänna platser. Däremot anser bilisterna i huvudstaden att räckvidden är mer acceptabel för dem än för folk i landsbygden, men knappt hälften av bilisterna anser ändå att den är för kort. 

En annan avvikelse sedan förra mätningen är att stockholmsbilisterna nu tycker att priserna på elbilar drar iväg för högt. Något fler än tidigare anser att de är för dyra för deras budget. Det är ett av de hinder mot att kunna köpa den elbil de helst skulle vilja ha. Andra hinder som framförs för elbilsköpet är miljömässigt ohållbar batteritillverkning, oro för otillräcklig elproduktion och att man saknar hemmaladdning.

Under Valborgshelgen, 29/4-1/5 2022, kommer eCarExpo till Stockholm och Friends Arena med en mängd bilpremiärer, nyheter för elbilsnyfikna och kunskapsseminarier för stockholmarna. Här kan man få svar på alla sina frågor om elbilar, laddning och den nya bilekonomin. För intresset för elbilar är fortsatt mycket stort, trots kritiken mot att infrastrukturen för elbilsladdning inte hänger med.

För att ta del av undersökningsmaterial, få mer information och ackreditering, kontakta: Presschef Lars-Ola Nordqvist, +46 70 689 1120, lars-ola.nordqvist@nowa.se, http://www.ecarexpo.se.

Fakta om eCarExpo:

eCarExpo är Nordens ledande mässa om mobilitet, laddbara bilar och laddning för elbilar. En mötesplats och framtidsmässa för industri, bransch och konsumenter, med elbilar, elcyklar, produkter och tjänster för energi och elbilsladdning. Mässan vill visa att elbilen är en lika lustfylld upplevelse för bilägare och bilentusiaster, som att den förbättrar miljön och våra beteenden för en hållbar värld. eCarExpo äger rum på Friends Arena Arrangör av eCarExpo är PT Umbrella i samarbete med BilSweden. Mässan arrangeras nästa gång på Friends Arena i Stockholm den 29 april till 1 maj 2022.

 

Artikeln är publicerad för motormagasinet.nu i den här och flera nyhetskanaler av den svenska presstjänsten Presstjänst - den svenska skrivbyrån för företag och organisationer. Vill ni ha hjälp med att skriva era nyheter samt skicka pressreleaser till flera svenska nyhetstjänster, journalister och nättidningar? Vänd er då till presstjanst.se i samarbete med nyhetsbyrån svenskpress.se.

 

Fotograf: Peter Gunnars, eCarExpo
eCarExpo Friends Arena 2020